Psycholog szkolny


Zakres obowiązków psychologa:

  1. Prowadzenie obserwacji i badań psychologicznych w celu:
  2. Konsultowania i ukierunkowania prowadzonych w placówce obserwacji pedagogicznych wychowanków.
  3. Współudziału w programowaniu pracy zespołów korekcyjnych, wyrównawczych i psychoterapeutycznych a także korekcji i psychoterapii indywidualnej.
  4. Sprawowania indywidualnej opieki psychologicznej nad wychowankami mającymi trudności w przystosowaniu się do życia w Ośrodku oraz prowadzenia zespołowych lub indywidualnych zajęć psychoterapeutycznych.

Godziny pracy:

poniedziałek 7:15 – 14:15 w szkole; od 13:15-14:15 w internacie
wtorek 14:30 - 17:30 w internacie
czwartek 12:30 - 17:30 w szkole; od 13:30-17:30 w internacie